Bohatství i chudoba odrazem v naší tváři


Jak se odráží peníze v našich tvářích

Chudoba není rozhodně to, co byste mohli někomu závidět, ale ani bohatství nemusí zajistit šťastný, klidný a bezstarostný život.

Hodnotit někoho podle toho, jak je bohatý, je nesmysl, prvotní dojem může sice někdy zmást a v dané osobě se tak můžeme zmýlit, než ji vlastně vůbec skutečně poznáme. Z obličeje dokážeme vyčíst hodně, i to, jaké jsou majetkové poměry dané osoby, naše podvědomí nás tak výrazně ovlivní, většinou i tím směrem, že budeme mít blíže k zámožnější osobě. Jisté studie průkazně dokázaly, že většina dotazovaných při náhodném výběru předložených fotografií (bez zachycení jakýchkoliv emocí a výrazů) vybrala tváře movitých lidí. Ve tváři se prostě odráží celý život, který je výrazně ovlivněn peněžní situací a tím, v jakém prostředí člověk vyrůstá, zda je z chudších poměrů bez možnosti získat vyšší, lepší vzdělání nebo naopak patří do finančně zajištěné rodiny, kdy díky jejím penězům prožívá kvalitnější život a rozvíjí tak lépe svou osobnost.
pohled bezdomovce.jpg

Chudoba cti netratí

Ti, kdo nevyrostli obklopeni bohatstvím, nemají v žádném případě uzavřenou cestu k lepším životním podmínkám, ale jednoduché to rozhodně nemají. Pokud jsou cílevědomí a nebojí se překážek, mají motivaci a nezdolnou vůli, mohou se vymanit z chudých poměrů a získat tak finanční nezávislost.
dveře trezoru.jpg

Co říkají statistiky

Člověk od člověka, i stát od státu, se mohou lišit výše částek, které by měly zajistit spokojený  a šťastný život. Např. v Latinské Americe ke štěstí stačí průměrnému občanovi 2 900 USD měsíčně, Australan by se naopak spokojil s částkou necelých 9 000 USD, Američané by považovali za ideální příjem kolem 6 000 USD. Prostě čím vyšší příjem, tím i vyšší náklady na uspokojování životních potřeb.

Mysleme ale na to, že peníze by měly sloužit nám, neměli bychom se jimi nechat zotročit.  Jen tak můžeme být opravdu šťastni a spokojeni.