I při mechanickém čištění kanalizace raději volejte nás!

 http://www.kanalizace-instalateri.cz/cisteni-kanalizace
Do dvorních vpustí se nemají vylévat kuchyňské ani záchodové splašky. V blízkosti vpustí a lapačů je vzhledem k provozu vhodné instalovat výtokový ventil pro připojení hadice na splachování. Nemáte-li ho instalován, obraťte se na nás, na čištění kanalizace.
Lapače střešních splavenin osazené na vnějších dešťových potrubích pro zachytávání úlomků krytiny, písku a jiných nečistot se doporučuje čistit po každých větších srážkách. Pokud tyto lapače nemáte instalovány, obraťte se na nás, na čištění kanalizace.

I při mechanickém čištění kanalizace raději volejte nás!

Provozní řád spolu s podrobnými pokyny pro provoz, údržbu a čistění kanalizace musí být přístupný všem, kterých se týká.