Síť 5G přichází, ať už to chceme nebo ne. Vše, co můžeme udělat, je snažit se zmírnit rizika.

Tato technologie slibuje výdělky v miliardách dolarů pro zúčastněné a proto je snaha ji rychle uvést do života bez ohledu na to, jaká jsou rizika.
Využívání nových frekvenčních kmitočtů vyžaduje osazení nových antén, které jsou určeny k cílení a zesílení signálů, a proto je nutné instalovat novou infrastrukturu ve formě věží po celém světě.
Spolu s tím přichází i pojem „Internet věcí“, kde odborníci předpovídají více než 100 miliard zařízení.Nová síť 5G

Myšlenka je to dobrá, ale měli bychom si o nebezpečí této sítě něco povědět.
5G a internet věcí
Výhodou 5G sítě je velmi vysoká rychlost, která je dosažená díky používání extrémně vysokých frekvencí, které dosud používány nebyly. Tato technologie podle odhadů bude 50 až 100 krát rychlejší než současná rychlost.
Jak už jsme se zmínili, tato technologie vyžaduje výstavbu přenosových věží (vysílačů a přijímačů), které budou od sebe téměř na dohled. Důvodem proto, že musí být vystavěny tak hustě je skutečnost, že používaná frekvence v 5G síti neumí „cestovat“ tak daleko jako vlny 4 G sítě. Špatně prochází pevnými předměty, jako jsou budovy, domy apod., mají na ni vliv špatné povětrnostní podmínky, listí.
To znamená, že tato nová technologie bude vyžadovat tisíce a ve skutečnosti miliony vysílačů, více směrovačů v našich domovech a malé vysílače na venkovních sloupech rozmístěných na každé ulici, dálnici a trasách po celém světě. Zároveň to znamená vyslání do vesmíru dalších tisíců družic na oběžné dráhy okolo Země.
5G signálům bude pro lidi těžší se vyhnout. V tuto chvíli se ještě můžete rozhodnout nežít vedle vysílače, ale protože vysílače budou tak hustě, nebudete moci před jejich zářením utéct.
Nový „internet věcí“ nám přinese zcela nový svět pohodlí, zábavy a obchodu. Představte si celý svět připojených zařízení od lahviček v parcích, pouličního osvětlení, domácích spotřebičů (televizí, ledniček).

Naše stroje, auta, budovy a zařízení budou všechny elektronicky propojeny se softwary, senzory, směrovači, což umožní bezproblémovou komunikaci navzájem. Stručně řečeno, bezdrátová technologie pronikne do všech oblastí našeho života od zemědělství po leteckou dopravu.
Například, když se dostaneme do dopravní nehody, mohou naše vozidla bezdrátově přenášet informace o nehodě a naší lékařské historii, než se dostaneme do předem určené nemocnice podle našeho výběru.
Všechna tato zařízení však vyzařují záření a samotný 5G systém generuje silné pulzní, ultrafrekvenční, rádiové vlny, které by mohly být pro lidské zdraví mnohem nebezpečnější než naše současná technologie.Upozornění na mikrovlné záření
Ačkoli tyto vlny neprochází dobře budovami, vlny přes 60 GHz určitě pronikají výborně lidskou kůží, čímž mohou způsobit kožní onemocnění, zánět a rakovinu. Organizace World Health Organization (WHO) označila radiofrekvenční záření jako karcinogen.
O čem se ale nemluví tolik, jak by se mluvit mělo, je to, že 5G použije k přenosu informací pulzní milimetrové vlny.
Studie o nebezpečích 5G záření, které docházejí k závěru, že je „bezpečná“, nezohlednily otázku pulzních rádiových vln, což by mohlo být pro lidské zdraví mnohem nebezpečnější než současné záření. Dle prováděného výzkumu pulzních vln mikrovln se ukazuje, že tyto vlny způsobují zlomení řetězce DNA.

Jak se chránit před rádiovými vlnami o síle 5G?

1.            Měřte hodnoty. Použijte EMF (elektromagnetické záření) měřiče k získání údajů, kde v bytě, nebo v domě, nebo v budově kde pracujete je nejnižší „znečištění“ vlnami. Popřemýšlejte jakými způsoby tyto vlny posunout pryč od sebe a od rodiny a pak zajistit ochranné pouzdro a pláště k omezení emisí radioaktivních vln.
2.            Omezte svůj čas strávený používáním jednoho elektronického zařízení.
3.            Vyveďte vysílače do jiných místností, než kde je rodina nejčastěji.
4.            Nikdy mobilní zařízení nedávejte přímo na své tělo. Například nedávejte mobilní telefon na hlavu, do podprsenky nebo dokonce do kapsy, když nemáte-li štít EMF.
5.            Sledujte novinky a hledejte studie.
Stále nevíme, jak 5G ovlivní naše zdraví v budoucnosti a také nespoléhejte na to, že Vám někdo řekne něco pravdivého, snažte se sami informovat, jak chránit sebe a svou rodinu. Berte to jako svůj domácí úkol.