Vysoká škola obchodu

Protože se domnívám, že laskavý čtenář je vzdělanec, přesto si neodpustím velmi stručné vysvětlení několika pojmů. Začneme hned tím v perexu, a to je komodita. Co to vlastně je? Jí se to? Nebo se to dá převážet sem a tam? Nu, podívejme se.

Burza

Nejstručněji se to dá říci asi takto. Komodita je zboží, se kterým se obchoduje bez jakéhokoli rozdílu v kvalitě. Rozumějte, tato specifikace platí pouze pro tyto obchodníky, protože i zde může rozdíl v kvalitě být, jako později poznáme.

Komoditou jsou tedy určeny převážně suroviny, jako například ropa, zinek, uran, palladium a podobně. Mohou to však být i zemědělské produkty, jako kukuřice, oves a další.

Pro nás, normální lidi zde rozdíly v jakosti jsou, komoditní trh je však nebere v potaz a obchoduje je za jednotnou cenu.

Tímto zbožím se tedy zabývají obchodníci na světových burzách a nejvyšší stupeň profesionality v tomto obchodování je zřejmě technika COT. A COT report je o otevřených pozicích na trhu.

Tohle všechno není ovšem snadné pochopit jen z jednoho krátkého článečku.

Technika COT je nejuznávanější a není to jen jeden „balík“ něčeho, ale je to spousta dalších věcí, které tvoří vlastně samostatné části. Pokud si kliknete na onen link výše, naleznete na tomto webu to, z čeho se techniky COT vlastně skládají a hned také vidíte, že by na rozpis těchto skutečně článek nestačil.

Vysvětlování pojmů jako třeba trader, nebo futures a spready je skutečně nad tyto možnosti.

Burzovní tabule

Řekněme si tedy na závěr jen to, že COT je velmi užitečný nástroj pro poziční obchodování. Ale údajně jen střednědobý. Nu, nemohu posoudit. Ale ještě dlužím na úplný konec vysvětlení oné zkratky, tak tedy zde je. Tato zkratka je z anglického Commitments of Traders Report. Volný překlad již přenechám odborníkům na angličtinu. Snad jej dokáží vyložit přijatelně česky.